Cân Bến Thành là cân đồng hồ, cân lò xo 30kg 60kg 100kg 120kg 150kg phổ biến như cân đồng hồ Nhơn Hòa. Cân Điện Tử Gia Phát mua bán và giao cân Nhơn Hòa trên toàn quốc.

Đăng ký để nhận bản tin